Nilai, 28 Jan 2022 : Siri Tazkirah Sains Islam pada kali ini menampilkan Dr Wan Fazrul Azdi & Prof Madya Dr Dzulkhairi Mohd Rani dengan mengupas topik Vaksin Covid-19, Salah Satu ikhtiar Bagi Menamatkan Pandemik. Program ini sangat berkait rapat dengan hasrat USIM iaitu integrasi ilmu naqli dan aqli dan nama sains islam itu sendiri.