SUMBANGAN

AKTIVITI

BULETIN PUSAT ISLAM

PENGENALAN

Kompleks Islam USIM menjadi mercu tanda baharu kebanggaan warga Universiti ini. Ia mula digunakan oleh warga kampus pada awal Ramadan tahun 2017. Keberadaannya telah sekian lama dinantikan oleh warga kampus apabila USIM berpindah secara rasmi ke Kampus Induknya di Nilai, Negeri Sembilan pada 2005.

Kedudukannya yang strategik iaitu di antara Canselori dan Perpustakaan adalah pelengkap kepada sebuah perlambangan bahawasanya USIM sebagai sebuah Universiti Islam akan sentiasa memastikan elemen tadbir urus dan dasarnya (Canselori) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan nilai keilmuan dan kebijaksanaan (Perpustakaan) dan bertunjangkan Al-Quran dan Sunnah (Pusat Islam).

“INGAT SOLAT BERJEMAAH, INGAT KITM”

BULETIN