Nilai, 26 Mac – Menjadi amalan tradisi di Pusat Islam USIM untuk mengetengahkan amalan perkongsian ilmu terutamanya dalam perkembangan ilmu kewanitaan. Sehingga hari ini, Pusat Islam telah melancarkan sebanyak 6 siri program Juma’ah with Ladies pada tahun 2024. Program Juma’ah with Ladies adalah program memberi fokus kepada perkongsian topik kepentingan pembangunan wanita kepada diri,agama dan negara.

Justeru, Program Jumaah With Ladies telah membawakan para ahli panel yang hebat seperti seperti Prof. Madya Dr. Noornajihan Ja’afar, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dan Heba A. M. Shehab, Pelajar Tahun Akhir Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Siri Juma’ah with Ladies ini telah menjadi popular dalam kalangan warga USIM kerana berhasil membawa diskusi gabungan isu semasa selain dapat memperkasakan hal ehwal wanita. Seterusnya, program ini dilihat berjaya hasil kolaborasi badan-badan penting seperti Kelab Wardah USIM serta siswi Adik Beradik (ABPI) Pusat Islam USIM. Kolaborasi ini melibatkan gerak kerja bersama dari aspek hebahan serta penglibatan sebagai moderator yang mengendalikan sesi tersebut.

Program ini, yang dijalankan setiap dua minggu pada malam Jumaat, telah berhasil memperkuat pengetahuan para muslimah dan menciptakan komuniti yang cakna seiring era semasa.