Nilai, Jun 2024 – Program Jilsah Nisa’ merupakan majlis perkongsian ilmu Tafsir, Hadith dan Fiqh yang berfokus kepada warga muslimat USIM khususnya kepada para pelajar dan staf USIM. Tujuan majlis ini dianjurkan adalah bagi mengukuhkan kefahaman para muslimat di USIM mengenai Al-Quran dan Fiqh.

la menampilkan dua jemputan asatizah seperti Prof. Madya Dr. Robiatul Adawiyah Mohd@Amat, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran Sunnah USIM, serta Dr. Fithriah Wardi, Pensyarah dari Fakulti Syariah Undang-Undang USIM. Program yang dianjurkan oleh Pusat Islam USIM dengan kerjasama mantap Exco Helwi Sekretariat Pusat Islam ini, berlangsung setiap 2 minggu pada hari Jumaat jam 9 malam secara dalam talian.

Program ini berhasrat untuk mengukuh kefahaman muslimat agar setiap ilmu dalam bidang-bidang tujahan tersebut dapat terus diaplikasi dapat kehidupan seharian.