25 September 2020, Nilai : Telah berlangsungnya Majlis Solat Hajat sempena ujian akhir program latihan kemahiran praktikal bagi tujuan pengiktirafan penuh LPQB Program Sarjana Muda Undang-undang dan Syariah (SMUS) dengan kepujian Fakulti Syariah dan Undang-undang. Majlis tersebut dihadiri barisan pensyarah, staf dan para pelajar fakulti tersebut.