Ahli Jawatankuasa Masjid

Pengerusi

 • PROF. MADYA DR. KHAIRUL ANUAR MOHAMAD
 • Pengarah Pusat Islam
 • 06-7980250
 • khairul@usim.edu.my

Timbalan Pengerusi

 • DR. NOORNAJIHAN BT JAAFAR
 • Timbalan Pengarah Kompleks Islam
 • 06-7978689
 • noornajihan@usim.edu.my

Setiausaha

 • ENCIK HAFEZ FIKRI BIN ADIMAT
 • Penolong Pendaftar Kanan
 • 06-7980252
 • hafezf@usim.edu.my

Penolong Setiausaha

 • MUSNORAZLAN BIN MUSTAFA 
 • Penolong Pegawai Tadbir
 • 06-7980254
 • musnorazlan@usim.edu.my

Bendahari

 • ENCIK MOHD FAUZI BIN AMIRRUDIN
 • Penolong Bendahari
 • 8219
 • mfauzi.a@usim.edu.my

Penolong Bendahari

 • ENCIK MOHD AZHAR BIN MOHD RASHID
 • Penolong Juruaudit Bahagian Audit Dalam
 • 86494
 • azhar.r@usim.edu.my

Biro Dakwah dan Pendidikan

 • DR. MUHAMMAD KHAIRI MAHYUDDIN
 • Timbalan Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
 • 06-7988687
 • muhdkhairi@usim.edu.my

Biro Pengimarahan Masjid

 • USTAZ MUHAMMAD AMIN NASRIN MOHD ZUKI
 • Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam
 • 06-7980253
 • aminnasrin@usim.edu.my

Biro Penerbitan dan Teknologi Maklumat

 • USTAZ MUHAMAD FITRI BIN ABDUL RAZAK
 • Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam
 • 06-7980256
 • fitrirazak@usim.edu.my

Biro Kebersihan dan Keceriaan

 • ENCIK KHAIRUL ANUAR BIN MD ZIAN@ AB RAHMAN
 • Pembantu Tadbir Pusat Islam
 • 06-7980255
 • pej.pi01@usim.edu.my

Biro Perkhidmatan dan Fasiliti

 • USTAZ NIK FADLAN NIK MAHMOOD
 • Pembantu Hal Ehwal Islam Pusat Islam
 • 06-7980257
 • nikfadlan@usim.edu.my

Biro Hal Ehwal Wanita

 • PUAN NOR AZZAH MOMIN
 • Timbalan Ketua Perpustakaan Kanan Jabatan Perpustakaan
 • 06-7986202
 • norazzah@usim.edu.my

Biro Keselamatan dan Kesukarelawanan

 • ENCIK ZAKARIA BIN KASA
 • Pembantu Keselamatan Jabatan Keselamatan
 • 06-7988355
 • pb.keselamatan5@usim.edu.my

Biro Kebajikan dan Sosial

 • Y. BHG. PROFESOR DR. NORITA MD NAWAWI
 • Pengarah Institut Sains Islam
 • 6674
 • norita@usim.edu.my

Biro Pembangunan dan Ekonomi

 • ENCIK HISHAM BIN SABRI
 • Pensayarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
 • 6432
 • hishams@usim.edu.my

Biro Aset dan Prasarana

 • TUAN HAJI MAZLAN NAWANG
 • Timbalan Pendaftar GOAL-ITQAN
 • 6008
 • mazlan@usim.edu.my

Pemeriksa Kira-Kira 1

 • PUAN HAFIZAH BINTI MARZUKI
 • Juruaudit Bahagian Audit Dalam
 • 86478
 • hafizah.mzuki@usim.edu.my

Pemeriksa Kira-Kira 2

 • CIK NURAFIFAH BINTI ABDUL GHAFFAR
 • Penolong Juruaudit Bahagian Audit Dalam
 • 6482
 • afifah.ghaffar@usim.edu.my